Mikä on rukous?

0
3627

Rukous on henkinen viestintäväline taivaan kanssa. Aivan kuten ihmisen luonnollinen viestintä ihmiselle. Rukous on kanava, jonka kautta kuolevainen tappaa kuolemattomien valtakuntaan. Se on systemaattinen ilmaus tavallisesta ihmisestä, joka harkitsee yliluonnollisten asioiden hoitamista. Kommunikointi ihmisestä toiseen on kaksisuuntainen asia. Tämä tarkoittaa, että on viesti ja palaute. Niin on myös kommunikointimme Jumalan kanssa rukouksien kautta. On kohtuuttoman epäilemättä todistettu, että Jumalan henki puhuu joka kerta. Mutta ihmiset eivät kuule Jumalasta jatkuvasti. Tämä johtuu siitä, että useaan otteeseen me emme jää rukouksen sijaan.

Aina kun olemme yhteydessä isämme (Jumalan) kanssa rukouksien kautta. Hän on aina halukas ja valmis puhumaan meille. Ei ole mitään hyötyä siitä, että maailma on niin pimeä ja verinen paikka asua. Siksi ihmisen on etsittävä Jumalan neuvoja kaikessa, mitä hän tekee. Pyhän Luuk. 5:16 Ja hän vetäytyi erämaahan ja rukoili. Tämä kohta puhuu Kristuksesta Jeesuksesta, joka vapauttaa itsensä väkijoukosta kommunikoimaan Isän kanssa. Rukouksen olemusta uskovan elämässä ei voida korostaa liikaa. Jos Kristus, uskomme kirjoittaja ja viimeistelijä, ei voi tehdä rukoilematta Isää vastaan. Kuka on pelkkä kuolevainen ihminen, joka ei viipy ja pysyy rukouksen paikassa. Yksi luomuksemme ydin on koinonia (läheisyys) Jumalan kanssa. Hän haluaa meidän olevan aina Hänen silmissä koko ajan. Ja ainoa tapa, joka voidaan saavuttaa, on Rukoilija.

Rukouksen tarkoitus

Rukoukseton kristitty on voimaton. Hänestä tulee saalista saalistajan (Paholaisen) käsissä. Etkö ole yllättynyt siitä, että pyhät kirjoitukset kertoivat meille painokkaasti kirjassa 1Ts 5:17 Rukoile lakkaamatta. Tämä selittää rukouksen ydin. Rukous on henkinen kilpi ja puskuri, jota käytämme puolustaessamme henkistä sodan hintaa vastaan.
Oletko unohtanut, että pyhät kirjoitukset ovat Efesolaisten kirjan 6:11 Laita yllemme Jumalan että te ehkä vastustamaan juonia perkeleen.

Kuinka tuo Daniel rukoili niin hyvin, että taivaalla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin vapauttaa hänen siunauksensa. Persian ruhtinas seisoi kuitenkin kuilussa enkeli, joka toi Danielin siunauksen, ja Daniel. Mutta Daniel viipyi rukouksen paikassa, kunnes taivaat pakotettiin tutkimaan tilannetta. Sitten havaittiin, että Persian prinssi oli pitänyt enkeliä alas. Vahvempi ja voimakkaampi enkeli lähetettiin puhdistamaan tie Angelille, joka vie tuloksia Danielille. Kaikki nämä mahdollistivat Danielin tehokkaalla rukouksella. Siitä huolimatta tarkoituksen rukousta ei voida selittää täysin muutamassa kappaleessa. Tämä mielessä nämä ovat joitain rukouksen tarkoituksia kristityn elämässä.

1. YHTEYDESSÄ Isän kanssa

Yksi rukouksen tarkoituksista on kommunikoida Jumalan kanssa. Viestinnässä Jumalan kanssa Hän antaa meille ohjeita, periaatteita ja ohjeita, joita elämämme tarvitsee.

Habakkuk 2: 1 Minä seison vartioni edessä ja asettaa minut torniin ja valvoa nähdäkseni, mitä hän sanoo minulle ja mitä minä vastaan, kun minut nuhtelevat.Habakkuk 2: 2 XNUMX Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: kirjoita visio ja tee se selväksi pöydälle, että hän juoksee, joka sen lukee.

Tämä raamatunkohta selittää Isän kanssa tekemisessä käytetyn ytimen. Profeetta Habakkuk sanoi: minä seison vartellani ja asetan minut torneihin. Se on hengellisen vartijan työtä. Mies, joka jäi rukouksen paikalle kuulemaan Jumalalta. Ja seuraa, mitä Hän sanoo minulle ja mitä vastaan, kun minua nuhdellaan. Tämä on ihmisen elämä, joka odottaa kuulevansa Jumalalta tietystä kaupungista.
Rukouksemme tulisi olla viestintä Jumalan kanssa. Kun puhumme Jumalalle, Hän puhuu meille. Viestintäprosessi ei ole vielä valmis, ennen kuin on saatu palautetta.

2. Rukoilija palvelee koristustapoina

Usein ihmiset sanovat, että kiitospäivä on ruoka, jota tarjoamme Jumalalle. Pyhissä kirjoituksissa ei kuitenkaan ole sellaista osaa, jonka mukaan Jumala kuolisi nälkään, jos ihminen kieltäytyy kiittämästä Häntä. Kirjaa varten kirkkauden kerubeilla ei ole muuta asiaa kuin palvoa Jumalaa. Ilmestyskirja 4 paljasti mittaamattoman määrän olentoja, jotka palvovat Jumalaa. Jopa niille kahdellakymmenelle neljälle vanhimmalle, jotka istuvat valtaistuimen edessä, he tulevat nyt Jumalan eteen kruunullaan. Joten riippumatta siitä, ylistämmekö me häntä vai eivät, se ei muuta sitä tosiasiaa, että Hän on Jumala.

Siitä huolimatta rukouksemme voi silti toimia palvonnan keinona. Tapa tunnistaa Jumalan voima ja suurentaa Hänen ylivaltaaan kaiken luodun suhteen. Kuningas David ymmärsi potentiaalin tarjota jumaluksen rukousta Jumalalle. Ei ihme, koko Psalmien 8 kirja selittää kuinka suuri meidän Jumalamme on. Ihmisellä, jolla on ilmoitus Jumalan suuruudesta, on jumala häntä tällä tavalla. Kuningas David oli yllättynyt siitä, että Jumala on edelleen tietoinen ihmisestä suuruudestaan ​​huolimatta.
Palvonnan rukous ei ole tie tasaisemmaksi. Sen pitäisi tulla sydämestä ymmärryksellä. Olisit yllättynyt siitä, että Daavidin julmuuksista huolimatta Jumala nimesi hänet edelleen mieheksi oman sydämensä mukaan.

3. Rukoilijamme palvelevat parannuksen keinoina

Rukouksemme Jumalalle voi palvella parannuksen tarkoitusta. Kuningas David on myös täydellinen esimerkki tästä. Psalmien kirjassa 51. Kun ymmärrämme, että olemme syntiä tehneet ja tehneet pahaa Jumalalle ja ihmiskunnalle. Rukouksemme Jumalalle voi toimia parannuksen keinona.

Sillä välin ihminen, jolla on särkynyt henki, ymmärtää, että hän oli tehnyt syntiä. Kun Pietari petti Jeesuksen, hän tunsi olevansa särkynyt sydämessään. Hän meni piilopaikkaan etsimään anteeksiantoa Jumalalta rukouksen avulla. Yksi tärkeä tarkoitus, jota rukouksemme palvelee, on parannus. Jumala, olen pahoillani, että tein tämän, anna minulle armo, en tee sitä uudestaan.

4. Rukoilija palvelee vetoomuksen tarkoitusta

Rukouksemme voi toimia vetoomuksen keinona. Rukoilemme Jumalan armoa ja armoa elämäämme. Muista tarina kuningas Hiskiasta, kun hän oli hyvin sairas. Raamattu sai meidät ymmärtämään, että hän oli kuolemassa. Ja jopa Jumala lähetti profeetta Jesajan ilmoittamaan Hiskialle valmistautumaan hänen kuolemaansa. Kuningas Hiskia kuitenkin pyysi Jumalaa rukoilemalla 2. Kuninkaiden kirjaa 20. Hän käski Jumalaa muistamaan kaikki hänen palveluksensa ja uhrinsa, jotka hän on tehnyt Jumalalle. Ja vastineeksi Jumala lisäsi vuosia elinaikaansa. Rukouksemme voi palvella sitä, että pyydämme Jumalaa, etsimme armoa ja armoa. Tunnemme lupaukset ja ennustukset, jotka Jumala on sanonut meistä. Meillä on lupa kysyä Jumalalta, kun koemme, että asiat eivät mene sen mukaisesti, mitä hän on sanonut meistä.

Kuinka rukoilla?

Luukkaan 11. kirjassa selitettiin, kuinka Jeesus rukoili tietyssä paikassa. Rukouksen jälkeen yksi hänen opetuslapsistaan ​​tuli hänen luokseen ja pyysi heitä heiltä, ​​kuinka rukoilla. Jeesus rukoili opetuslapsiaan Herran rukouksen. Monet kristityt, joilla ei ole tietoa tämän rukouksen merkityksestä, ovat käyttäneet sitä väärin. Monet ihmiset vain sanovat sen ymmärtäväisesti.

1. Isämme, joka taivaassa on, pyhitetty olkoon sinun nimesi:

Tämä rukouksen ensimmäinen rivi selittää tarvetta tunnustaa, rakastella ja kiittää Häntä. Ennen kuin kysymme mitään Jumalalta, kiitoksen pitäisi olla ensin. Jopa Jeesus osoitti tämän saatuaan Lasaruksen hautaan, kun hän sanoi Isä kiitän sinua, koska kuulet minua koko ajan Pyhän Johanneksen 11:41 Sitten he ottivat kiven pois paikasta, johon kuolleet laitettiin. Ja Jeesus nosti silmänsä ja sanoi: Isä, kiitän sinua, että olet kuullut minut. Uskovina meidän on kehitettävä tapana kiittää Jumalaa ennen kuin kysytään häneltä mitään. Tämä tekee rukouksestamme entistä tehokkaampia.

2. Sinun valtakuntasi tulee. Sinun tahtosi tapahtuu maan päällä, niin kuin se on taivaassa:

Heti kiittämisen jälkeen Jumalalle. Meidän on aina rukoiltava, että Jumala hallitsee maan päällä. Rukoileminen Jumalan valtakunnan tulemiseksi ei tarkoita Kristuksen nopeaa tulemista. Raamattu sanoo, että meidän pitäisi miehittää, kunnes hän tulee. Miehityksen aikana on tärkeää, että varmistamme, että pelkästään Kristuksen neuvot ovat voimassa.
Kristuksen tehtävän toimeksianto on levitettävä pakanoiden katkeraan juurilaaksoon ja pelastumattomana. Matteus 28: 19-20 käski meidän mennä koko kansakunnan maailmaan ja opetuslapseuteen. Valtakunta alkaa täällä maan päällä, kun kaikki ihmiset, kansat ja kaupunki toteavat, että Kristus on Herra.

3. Anna meille tänä päivänä päivittäinen leipä:

Tämä on rukouksen ensimmäinen osa, jonka avulla voimme kysyä Jumalalta. Se on täydellinen esimerkki henkilökohtaiseen rukoukseen. Jumala kunnioittaa sanaansa jopa enemmän kuin nimeään. Siksi on tarkoituksenmukaista, että kun pyydämme asioita Jumalalta, tuemme sitä hänen sanallaan.
Pyhät kirjoitukset saivat meidät ymmärtämään, että Jumala huolehtii kaikista tarpeistamme rikkaudessaan kunniassa. Meidän on tunnettava ja ymmärrettävä Jumalan sana, jotta rukouksemme olisivat tehokkaita.

4. Ja anna meille anteeksi velamme, kun annamme anteeksi velallisillemme:

On asianmukaista huomata, että Kristuksen kuoleman jälkeen emme enää ole lain kirouksessa. Tietäen hyvin, että kaikki vanhurskautemme ovat kuin saastainen rätti Jumalan edessä. Anteeksiannon etsiminen on olennainen osa Herran rukousta.
Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että Herran korva ei ole liian raskas kuulemaan meitä. Hänen kätensä ei myöskään ole oikosulussa, jotta voimme turvata meidät. Mutta syntimme on synnyttänyt eroa meidän ja Jumalan välillä. Siksi aina, kun menemme Jumalan luokse rukouksessa, on tärkeää, että haemme anteeksi syntimme.

Meidän on myös opittava antamaan anteeksi muille. Emme anna anteeksi muille, että Jumala antaa meille anteeksi. Se on väärinkäsitys tästä osasta Herran rukouksessa. Monet kristityt uskovat, että kun he eivät anna anteeksi muille, Jumala ei anna heille anteeksi. Jumala ei ajattele eikä toimi kuin mies. Meidän on annettava anteeksi muille, koska Jumala on antanut meille syntimme anteeksi vuodattamalla Kristuksen verta.

5. Ja älä johda meitä kiusaukseen, vaan vapauta meidät pahasta:

Kohtuullisesti rukous toimii kilvenä ja salana, joka suojaa meitä haitoilta. Pyhät kirjoitukset varoittivat meitä ankarasti olemaan tietämättömiä paholaisen laitteista. Siksi on tärkeää, että pyydämme Jumalan suojelua rukoillessamme. Pyydämme häntä suojelemaan meitä kiusauksilta ja kaikilta pahoilta suunnitelmilta, jotka paholainen saattaa nostaa meitä vastaan.

6. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen:

Se, että useimmat kristityt pyöristävät rukouksensa kiitospäivällä, ei ole vitsi. Rukouksen tulisi alkaa jumaluksella ja kiitospäivällä, ja sen tulee myös päättyä siihen.
Psalmi-kirjassa, kun David etsi Jumalaa. Hän sanoi, kuinka voin kuristaa jotain, josta olen kiitollinen? Tämä tarkoittaa, että mies voidaan rangaista väärin kysymisestä, mutta mies ei voi kiittää väärin.
Ennen rukouksen lopettamista on tärkeää, että kiitämme Jumalaa vastauksestamme rukoukseemme. Se on uskon askel. Sitten lopetamme jokaisen rukousistunnon Jeesuksen Kristuksen nimellä. Tuo nimi on pääsy pyhien pyhien pyhiin.

Rukoilijoiden hyödyt

1. Rukous auttaa meitä voittamaan kiusauksen

Jatkuva rukouksemme Jumalalle auttaa rakentamaan hengellisyystasoamme. Se antaa meille rohkeutta voittaa kaikki kiusaukset, jotka paholainen saattaa viedä tiellemme. 40 päivän ja yön paastonnut ja rukoileva Kristus johdettiin erämaahan kiusattavaksi paholaisen kanssa. Perkele ei kuitenkaan voinut voittaa häntä, koska Kristus oli rakentanut itsensä rukouksen paikalle.

2. Rukous auttaa meitä tuntemaan Jumalan tahdon

Kun olemme yhteydessä Isän kanssa, Hän antaa meille ohjeita elämäämme. Rukoilevan miehen elämä ei tule olemaan ohjatonta. Jeesus saattoi nuhdella pelon henkeä sanoessaan: Jos se miellyttää Jumalaa, että tämä kuppi ajaa hänen yli. Mutta Kristus rukoillessaan sai tietää, että se ei ollut Jumalan tahtoa. Joten leppoisa nuhtelee paholaista ja pyytää, että Jumalan tahto toteutettaisiin. Kun rukoilemme jatkuvasti Jumalaa, Hän ilmoittaa aikomuksensa ja suunnitelmansa elämäämme meille.

3. Rukous auttaa meitä tuntemaan Jumalaa enemmän

Ei ole epäilystäkään siitä, että sitä enemmän aikaa, jonka ihminen viettää Jumalan edessä, ei jää palkitsematta. Ja mitä enemmän ihminen viipyy Jumalan edessä, sitä enemmän Jumala paljastaa itsensä sellaiselle henkilölle. Apostoli Paavali on tyypillinen esimerkki. Hän ei ollut kahdentoista opetuslapsen joukossa. Hän tunsi kuitenkin miehen Kristuksen Jeesuksen jopa enemmän kuin ne, jotka seuraavat Kristusta vuosien ajan.

4. Rukous vahvistaa suhdettamme Jumalaan

Kun rukoilemme useammin, meistä tulee Jumalan ystäviä. Johdonmukaisen rukouksemme avulla Jumala voi tunnistaa äänemme miljoonien Häntä kutsuvien ihmisten joukossa. Jos Jumala voisi sanoa, etten tee mitään ilmoittamatta siitä ystävälleni Aabrahamille.
Tämä selitti Abrahamin ja Jumalan välisen suhteen tason. Itse asiassa ennen Sodoman ja Gomorran kaupungin tuhoamista Jumala kertoi Abrahamille siitä. Mitä enemmän rukoilemme, sitä vahvempi suhdemme Jumalaan on.

5. Suojaa meitä pahasta

Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että minä kannan Kristuksen merkkiä, älä ketään häiritse minua. Suojausrukouksia on. Mitä enemmän pysymme rukouksen sijaan, sitä enemmän Jumala paljastaa asioita, jotka tapahtuisivat meille. Jumala voi paljastaa kaiken ihmiselle, joka viettää aikaa rukouksen sijasta. Olemme nähneet tapauksen miehistä, joita suojeltiin muiden ihmishenkien vahingoilta.

Lopuksi, veljet, aivan kuten syömämme ruoka, kuten hengitettävä ilma ja juomamme vesi. Rukous on erittäin tärkeää jokaisen ihmisen elämässä. Koetko elämässäsi jotain epänormaalia, vie se Jumalan rukouksiin. Ehkä on ollut kauan, että kuulet Jumalalta, palaa valmistajallesi rukouksen sijasta, hän odottaa sinua. Hän rakastaa sinua ja haluaa silti puhua sinulle. Luomuksemme koko ydin on olla yhteys Jumalaan. Ja paras tapa sytyttää yhteys on rukouksen kautta.

Mainokset
Edellinen artikkeliHerodesini täytyy kuolla rukouskohdat
Seuraava artikkeli21 Rukouksen merkitys
Nimeni on pastori Ikechukwu Chinedum, olen Jumalan mies, joka on intohimoisesti Jumalan muutoksesta viimeisinä päivinä. Uskon, että Jumala on valtuuttanut jokaisen uskovan omituisella armon järjestyksellä ilmaisemaan Pyhän Hengen voiman. Uskon, ettei paholainen saa sortaa ketään kristittyä, meillä on voima elää ja kävellä vallitsevana rukousten ja sanan kautta. Jos haluat lisätietoja tai neuvoja, voit ottaa yhteyttä minuun osoitteessa chinedumadmob@gmail.com tai keskustella minua WhatsApp And Telegram -palvelussa numerossa +2347032533703. Haluan myös kutsua sinut liittymään voimakkaaseen 24 tunnin rukousryhmäämme sähkeellä. Napsauta tätä linkkiä liittyäksesi nyt, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Jumala siunatkoon sinua.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Anna nimesi tähän