20 rukousmuotoa

0
4444

Rukous on viestintäväline kuolevaisten ja kuolemattomien välillä. Se on systemaattinen kanava, joka parantaa viestinnän virtausta ihmisen ja Jumalan välillä. Siksi on aiheellista, että ymmärrämme rukousmuodot ja tiedämme niistä.

Rukoilemisen tyyppi vaihtelee vuodenajan, ajan tai tilanteen mukaan. Mies ei sano vapautusrukousta, kun hänen on tarkoitus kiittää. Pitäisikö minun sanoa enemmän, kun asian tarkoitus on tuntematon, väärinkäyttö on väistämätöntä. Tehdäkseen rukousliiketoimintamme tehokkaasti on tärkeää, että ymmärrämme vuodenajan tai tilanteen, jotta voimme tietää tarkan tyypin rukouksista, jotka voidaan sanoa valmistajalle.
Pyhien kirjoitusten kohta 1. Tim. 2: 1 Pyydän siksi, että ensinnäkin kaikille ihmisille tehdään rukouksia, rukouksia, esirukouksia ja kiitoksia. Kaikki nämä Raamatun kohdassa käytetyt sanat puhuvat siitä rukousmuodosta, jonka ihminen voi sanoa Jumalalle.
Tämän mielessä voimme sitten edetä laatimalla luettelon 20 rukousmuodosta, joita ihminen voi sanoa Jumalalle asiaankuuluvien esimerkkien avulla pyhissä kirjoituksissa.

1. Herran rukous

Ennen kuin Kristus tuli, Levitalaisen pappeuden aikana. Ihmiset eivät voineet tarjota rukouksia itse Jumalalle. Pappien ainoa velvollisuus on tehdä se kansan puolesta.

Kristuksen tulo saa kuitenkin aikaan armon, josta ihmiset eivät koskaan nauttineet. Kristus Luuk. 11: 1-4-kirjassa opetti ihmisille rukoilemaan taivaallista isäänsä. Muistutettakoon, että ennen sitä aikaa. Ihmisillä ei ollut tietoa kuinka rukoilla Jumalaa.
- Herran rukous kattaa kaiken, josta voimme rukoilla. Jos vain rukoilemme sitä ymmärryksellä.

2. Esirukous

Esirukouksen rukous on sellainen, joka tehdään jollekin tai kaupungille. Henkilö, joka sanoo tämän tyyppisen rukouksen, tunnetaan välittäjänä. Itse asiassa jokaisessa rukousyksikössä tulisi olla eniten jäseniä. Vanhassa testamentissa ylin pappi toimii välittäjänä. Hän uhraa ihmisille Jumalaa.

Aabraham rukoili Sodoman ja Gomorran kansan puolesta, kun Jumala aikoi tuhota koko kaupungin heidän pahaten tekojensa vuoksi. Abraham kuitenkin rukoili Jumalaa armahtavansa.
Kristus Jeesus neuvotteli myös ihmisen puolesta. Suurin välittäjä on Jeesus. Hän esitti koko ihmiskunnan. Raamattu sanoo, että kun olemme vielä syntisiä, Kristus kuoli meidän puolestamme. Hän maksoi verolla pääoman hinnan, jotta voimme pelastua.
Meistä uskovina voi tulla myös maahamme, perheen, ystävien ja kaikkien ympärillä olevien välittäjä.

3. Päivittäinen rukous

Tätä rukoustyyppiä tarjoamme joka päivä ennen lähtöä. Sanomme tämän rukouksen useaan otteeseen tilanteemme perusteella. Mies, joka haluaa läpimurron tai sairaudesta parantumisen, kääntää parantumisrukouksen usein päivittäiseksi rukoukseksi.

Sitä paitsi Raamattu neuvoi meitä kristittyinä rukoilemaan lakkaamatta, 1Tess. 5:17 Rukoile lakkaamatta. Usein monet kristityt tekevät Herran rukouksesta päivittäisen rukouksensa laiskuutensa vuoksi. Kun tiedät, että Herran rukous on lyhyt ja yksinkertainen. Jumala haluaa kuitenkin aina, että annamme päivämme hänen käsiinsä. Pyhät kirjoitukset saivat meidät ymmärtämään, että meidän tulisi lunastaa joka päivä, koska jokainen päivä on täynnä pahaa. Siksi on tärkeää, että meillä on päivittäinen rukous istunto, jossa sitoudumme päivämme Jumalan käsiin.

4. Suoritusrukous

Toimittaminen voidaan määritellä toiminnaksi, jolla tuodaan jotain pois toisen, voimakkaalta vaikuttavan asian hallussapidosta. Tilanne on vapautuminen voimakkaan miehen vankeudesta. Isrealin ihmiset olivat hyvä esimerkki toimitetuista ihmisistä. He olivat monien vuosien ajan faaraon ja Egyptin kansan vankeudessa. Kunnes Jumala lähetti vapauttajan (Moses). Pelastusrukko voisi tarkoittaa sodankäynnin rukousta. Kun henkilö on hallussaan pahalla hengellä, vapauttamisrukous voidaan suorittaa ihmisen pelastamiseksi.

Samaan aikaan uskovina meidän on tiedettävä, että ensisijainen vapautuksemme on hyväksyä Kristus henkilökohtaisena Herranamme ja pelastajamme. Tunnustaminen suumme kanssa, että Jeesus Kristus on Herra, vapauttaa meidät kaikenlaisesta demonisesta orjuudesta. Filippuiden kirja 2: 9 Sentähden Jumala on myös hänet korkeasti korostanut ja antanut hänelle nimen, joka on jokaisen nimen yläpuolella. Filip. 2:10 Ja että jokainen kieli tunnustaa Jeesuksen Kristuksen olevan Herra, Isän Jumalan kunniaksi. Jeesuksen nimi voi vapauttaa meidät kaikesta, joka pitää meidät sidottuna.

5.Warfare-rukous

Sodankäynnin rukous ei ole miellyttävä rukoustyyppi. Jos se voidaan välttää, olen melko varma, ettei kukaan halua löytää itsensä siihen. Sodankäynnin rukous on hengellinen taistelu sinun ja pimeyden joukon välillä. Tämä taistelu on todellinen. Mutta huolehdi vähemmän siitä, että Kristus on jo voittanut.

Täydellinen esimerkki sellaisesta rukouksesta oli, kun Pietari heitettiin vankilaan, kirkko rukoili kiihkeästi hänen puolestaan. Kirkko tiesi, että paholainen, joka on evankeliumin suurin vihollinen, oli töissä, kun Pietari pidätettiin. Joten he sotivat sitä valtaa vastaan, joka heitti Pietarin vankilaan.
Aina kun olemme tilanteessa, joka on erittäin vaikea. Meidän on ymmärrettävä Jeesuksen voiman ja veren tehokkuus. Ilmoita, että paholainen menettää voimansa sinua ja kotitaloutta kohtaan Jeesuksen nimessä.

6. Rukous parantamiseksi

Terveys on rikkautta. Kun paholainen iskee voimakkaan iskun kristittyn terveydelle. Se voi tulla sairauden, sairauden tai ruton kautta. Tämä on täydellinen aika sanoa parannusrukous. Profeetta Jesaja puhui Kristuksesta, joka kantaa heikkoutemme ja paransi kaikki sairauksemme. Isaiah 53: 4 53 Totisesti, hän kantoi surumme ja kantoi meidän surumme. Silti me arvostamme häntä kärsimyksi, Jumalan lyömäksi ja kärsimyksi. Jesaja 5: XNUMX Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, hän oli runneltu meidän pahat tekomme: kurituksella meidän olisi rauha hänen; ja hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet.
Tämän pitäisi olla hymniämme aina, kun sairaus hyökkäämme.

7. Rukous paholaisten karkottamiseksi

Tämä rukous vaikuttaa enemmän kuin vapautusrukous. Mutta se tehdään yleensä paholaisen itse ajamiseksi ihmisen ulkopuolelle. Matteus 8: 28-34 -kirja selittää, kuinka Jeesus lähetti demonin kahdesta miehestä Gergesenesen maasta. Itse asiassa paholainen voi omistaa ihmisen. Tällainen henkilö voi olla erittäin voimakas ja väkivaltainen. Mutta Jeesuksen nimi on tehokas väline demonien karkottamiseen.
Apostolien teot 9: ssä schevan pojat yrittivät ajaa demonit ulos samalla tavalla kuin Paavali oli tehnyt sen. Mutta Schevan pojat eivät tunne Jeesusta, joten paha henki haavoitti heidät pahasti. On tärkeää, että tunnemme miehen Jeesuksen ja uskomme voimakkaasti häneen, ennen kuin pystymme ajamaan demonia hänen nimissään.

8. Aseta ja julista rukoukset

Raamattu sanoo, että heidän, jotka tietävät Jumalansa, tulee olemaan vahvoja, ja heidän on käytettävä hyväkseen, Daniel 11:32. Nämä ovat auktoriteetin ja käskyjen rukouksia. Jotkut asiaankuuluvista ihmisistä, jotka tekivät tämän rukouksen, olivat profeetta Elia ja Joshua. Elia ollessaan Baalin profeettojen edessä käski tuleen tulevan taivaasta ja kuluttamaan Baalin profeetat, 1 Kings 1:12. Elia seisoi myös Ahabista ja julisti, ettei sadetta ole. Taivas oli suljettu kolmeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi.

Asetuksen ja julistuksen rukous todistaa laillisuutemme Jumalan lapsina. Opiskelija, joka päättää, että en epäonnistu, vaikka luennoitsija päättää epäonnistua kaikki, läpäin.
Mutta ihminen ei ehkä pysty tekemään niin, kun et edes tiedä Jumalaa, jota palvelet.

9. Sopimuksen rukous

Pyhä Matteus 18:19 Jälleen kerran sanon teille: Jos kaksi teistä sopii maan päälle koskettavan jotain, mitä he kysyvät, se tapahtuu heidän taivaallisen Isäni heille.

Haluat ehkä sanoa rukouksen, mutta uskoasi ei ole vielä vahvistettu. Ei ole haittaa pitää kädessä ihmisiä, joilla on vahva usko rukoilla.
Jumala kunnioittaa tarkoituksen yhtenäisyyttä, siksi pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että yksi laittaa tuhannen lennolle ja kaksi laittaa kymmenen tuhannen lennolle. Ykseydessä on voimaa.

10. PÖYTÄKIRJA

Psalmien 63: 1 Oi Jumala, sinä olet minun Jumalani; etsin sinua varhain: sieluni janoo sinua, lihani pitkittää sinua kuivassa ja janoisessa maassa, jossa ei ole vettä.

Kuningas Daavid ymmärsi Jumalan kutsumisen takana olevat monimutkaisuudet aamuyöllä.
Keskiyön rukous on erittäin tärkeä kristittyjen elämässä. Paras aika asioiden tekemiseen on keskiyöllä, kun maapallo on selvästi. Monet pahoista asioista, jotka ilmenevät päivän aikana, valmistuivat keskiyöllä.
Raamattu sanoo, että kun mies nukkui vihollisensa, tuli, kylväi taran vehnän joukkoon ja meni tiensä, Matt. 13:25.

11. Aamu-rukous

Tämä on yleensä rukousmuoto, jonka ihminen sanoo tekijälleen aina, kun hän herää nähdäkseen uuden päivän valon. Se voi tapahtua kiittämällä Jumalaa siitä, että hän on antanut meille etuoikeuden nähdä uusi päivä.

12. Rukoileminen Pyhässä Hengessä

Mutta sinä, rakkaani, rakennatte itseäsi pyhimmässä uskossa ja rukoilette Pyhässä Hengessä. ”Juuta 1:20.

Rukous Pyhässä hengessä on välttämätön osa kristillistä elämäämme. Jokaisen uskovan täytyy rukoilla Pyhässä Hengessä. Se auttaa rakentamaan ja ohjaamaan meitä rukouksen paikkaan.
Miehet, jotka viipyvät enemmän rukouksen sijaan, ovat todella oppineet tavan antaa Pyhän Hengen puhua heidän kauttaan rukouksen sijaan. Saatat ihmetellä, onko puhuminen tai rukoileminen Pyhässä Hengessä jokaiselle uskovalle. Joo! Apostolien tekojen kirja 2:17 Ja tapahtuu viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodan hengestäni kaiken lihan päälle; ja sinun poikasi ja tyttäresi profetoivat, ja nuoret miehet näkevät visioita, ja vanhasi miehet unelmoivat unia.. Hengen lahja on siunaus jokaiselle miehelle ja naiselle, jotka ovat hyväksyneet Kristuksen henkilökohtaiseksi Herrakseen ja pelastajakseen.

13. syntisten rukous

Nämä ovat rukoukset, jotka sanovat murtuneet ja murtuneet sydämet. Ne, jotka ovat tunnustaneet syntinsä Jumalan edessä. Kuningas David oli täydellinen esimerkki tälle rukoukselle. Sen jälkeen kun hän nukkui Urian vaimon kanssa ja sai hänet tappamaan taistelukentällä. Daavid tunsi olevansa katkera hengessään, hän meni sitten Jumalan luokse etsimään anteeksiantoa.

Psalmi 51 on täydellinen pyhien kirjoitusten jae, joka antaa syntisen rukouksen. Jumala ei ilahduttanut polttouhreista, Jumalan uhrit ovat särkynyt henki ja murtunut sydän. Miehelle, jonka sydän oli murtunut röyhkeän teon vuoksi, tarvitaan hänen rukoilemaan.

14. Henkilökohtainen rukouksen rukous

Nämä ovat henkilökohtaiset rukoukset, jotka sanomme Jumalalle omasta elämästämme. Henkilökohtainen rukouksen rukous on tyyppi, jonka kerroimme ongelmillemme Jumalalle juhlallisella sydämellä.
Kun Absalom tarttui valtaistuimelle kuningas Daavidilta. Davidin oli asetettava turvapaikka toiseen maahan. Kuningas Absalom käytti Aithophel-nimisen neuvonantajan neuvoja. 2. Samuel 15:31, David rukoili Herra, tee Ahithophelin neuvo tyhmyydeksi. Se on esimerkki henkilökohtaisesta rukoilemisesta.

Myös Jabezin elämä 1. Aik. 4:10 Ja Jabez huusi Israelin Jumalaa sanoen: "Voi, että sinä todella siunat minua ja laajennat rannikkani, että sinun kätesi olisi kanssani ja että pidät minua pahasta, ettei se minua murhelisi!" Ja Jumala antoi hänelle sen, mitä hän pyysi. Nämä ovat täydellisiä esimerkkejä henkilökohtaisesta rukouksesta.

15. Uskon rukous

Hepr 11: 1 Nyt usko on toivottujen asioiden sisältö, todiste asioista, joita ei ole nähty.

Uskon rukous saa aina nopean vastauksen Jumalalta.
Jumala haluaa, että me uskovina osoitamme uskoa, vaikka me odotamme häntä tietystä asiasta. Painopisteen jakaminen James 5:15 Ja uskon rukous pelastaa sairaat, ja Herra nostaa hänet ylös; ja jos hän on synnit tehnyt, heille annetaan anteeksi. Tämä selittää uskon rukouksen voiman. Raamatussa sanotaan, että heikot sanovat, että olen vahva. Uskon rukous tarkoittaa oikeastaan ​​elämistä sen mukaan, mitä sana sanoo, elämistä sen mukaan, mitä pyhissä kirjoituksissa sanotaan.

16. Rukous ehtoollista varten

Ennen kuin pyhä ehtoollinen annetaan, on tärkeää, että rukous tarjotaan Jumalalle. Ehtoollisuus on suositeltava teko Jumalalle Kristuksen Jeesuksen kautta. Muutaman tunnin ajan pidätyksestään hän antoi opetuslapsilleen ehtoollisuuden, joka merkitsee hänen verta ja lihaa.

Samoin hän käski meidän tehdä aina hänen muistokseen. Tarjoamalla tätä rukousta meidän on tunnustettava tosiasia, että emme ole kelvollisia, mutta armon kautta meistä tulee kelvollisia.

17. Serenity-rukous

Monta kertaa joudumme tilanteisiin, joita emme voi muuttaa. Koska pelkäämme, että rauhamme voi vääristyä, jos sellainen otetaan pois. Serenity-rukous on rauhallisuuden ja mielenrauhan rukous.
On suuri armo pystyä hyväksymään asioita, joita emme voi muuttaa. Tilanteen tunnistaminen, jota emme voi muuttaa, vaatii suurempaa armoa. Tietoisesti tai tiedostamattomasti me kaikki rukoilemme seesteisyyttä. Jopa väkivaltaisimmat miehet vaalivat ja rakastavat mielenrauhaa nähdessään sellaisen.

18. Rukous kirkon puolesta

Kirkko on henkisyyden käytävä. Monet uskovat uskovat, että kirkon tulisi olla yksi, joka rukoilee ihmisten puolesta, ilman että ihmiset vastaisivat elettä. Mitä monet eivät ymmärrä, että ihmiset ovat kirkko ja kirkko on ihmisiä.

Toisin sanoen, rukous kirkon puolesta on rukous itsellemme. Raamattu sanoo, että rakennan tälle kalliolle kirkoni ja helvetin portti ei tule voittamaan. Kun Kristus tiesi, että Pietari on pylväs, joka johtaa kirkkoa, rukoili Pietarin puolesta, ettei vihollinen saisi sielunsa. Me myös uskovina olemme seurakunnalle velvollisia huolehtimaan. Mitä voimme näyttää rukouksillamme.

19. Rukous kansakunnan puolesta

Raamattu sanoo, että meidän pitäisi rukoilla Jerusalemin hyväksi, ne, jotka sitä rakastavat, menestyvät. Psalmit 122: 6 Rukoile Jerusalemin rauhan puolesta: he rakastavat sinua rakastavia. Kansamme on oma Jerusalem. Jos maassa on rauhaa, kansa menestyy. Ihmiset kykenevät palvelemaan Jumalaa kätevästi rauhan vallitseessa.

Rukous kansakunnan puolesta voi olla rauhaa, vakautta, taloudellista runsautta ja hallituksen sujuvaa vaihtamista.

20. Rukous perheelle

Kristittyinä voimme toimia perheemme vartijana. Olemmeko äskettäin naimisissa vai olimmeko vielä vanhempiemme hoidossa On tärkeää, että omistamme perheemme Jumalan käsiin.

Kuinka se Mooses kieltäytyy lähtemästä Israelin lasten kanssa, ellei Jumalan läsnäolo mennä heidän mukanaan. 33. Moos. 15:XNUMX Ja hän sanoi hänelle: Jos et läsnä minua, älä kanna meitä tänne. On tärkeää, että etsimme Jumalan läsnäoloa ollaksemme perheemme asioita.

Tietäen rukouksen erityypit, jotka voidaan sanoa Jumalalle. Siksi on tärkeää alkaa rukoilla. Miehellä ei ole koskaan kaikkea. Aina on jotain, josta rukoilla. Tämän tyyppisten rukousten pitäisi auttaa meitä tunnistamaan alue, johon meidän on keskityttävä rukoukseen.

Mainokset

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Anna nimesi tähän