50 Raamatun jaetta elämästä

0
4081

Tässä on 50 raamatun säkeen elämästä. Nämä raamattu jakeet muuttavat tapaa, jolla katsot elämää. Kun lähestymme elämää Jumalan näkökulmasta, meillä on enemmän vaikutusta. Jumala haluaa meidän palvelevan Häntä rakastamalla toisiamme niin kuin Hän on rakastanut meitä, ihmisten rakastaminen ehdoitta on paras tapa elää elämääsi. Rakkaus on suurin käsky, koska rakkaus elää. Lue nämä Raamatun jakeet koko sydämestäsi tänään ja anna Kristuksen rakkauden muuttaa elämääsi.

50 Raamatun jaetta elämästä

1. Psalmi 121: 7-8:
7 Herra suojaa sinua kaikesta pahasta: hän suojaa sinun sielusi. 8 Herra pitää sinut ulos ja sisään tulemasi tästä ajasta eteenpäin ja iankaikkisesti.

2. Efesolaisten 5: 15-16:
15 Katso sitten, että kävelet varovaisesti, ei hölmöinä, vaan viisaina. 16 Lunastaa aika, koska päivät ovat pahoja.

3. Kolosialaiset 3: 23-24:
23 Ja mitä teetkin, tee se sydämestäsi kuin Herralle, ei ihmisille; 24 Kun tiedät Herran, että saat perinnön palkan, sillä palvelette Herraa Kristusta.

4. Sananlaskut 21: 21:
21 Se, joka vanhurskauden ja armon jälkeen seuraa, löytää elämän, vanhurskauden ja kunnian.

5. Markus 8:36:
36 Sillä mitä hyötyä on ihmiselle, jos hän voittaa koko maailman ja menettää oman sielunsa?

6. 2 Kor. 5: 7:
7 (Sillä kävelemme uskon kautta, ei silmin :)

7. Sananlaskut 27: 19:
19 Kuten vedessä kasvot vastaavat kasvot, niin ihmisen sydän ihmiselle.

8. Psalmi 73: 26:
26 Minun lihani ja sydämeni romahtavat; mutta Jumala on sydämeni vahvuus ja osuuteni iankaikkisesti.

9. 1 Pietari 3: 10-11:
10 Sillä joka rakastaa elämää ja näkee hyviä päiviä, pidättäkää kielensä pahasta ja hänen huulensa, etteivät he puhu vääryydestä. 11 Hänen on paeta pahaa ja tehdä hyvää; Anna hänen etsiä rauhaa ja alistaa sen.

10. Psalmi 31: 3:
3 Sillä sinä olet minun kivi ja linnoitukseni; siksi sinun nimesi tähden johda minua ja opasta minua.

11. Psalmi 25: 4:
4 jolla on puhtaat kädet ja puhdas sydän; joka ei ole nostanut sielunsa turhuuteen eikä vannonut petollisesti.

12. Sananlaskut 4: 23:
23 Pidä sydämesi ahkerasti; sillä siitä ovat elämän aiheet.

13. Roomalaisille 12:2:
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan te muuttukaa mielenne uudistuksen, että te voi osoittautua mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä, Jumalan tahto.

14. Psalmi 37: 7:
7 Lepää Herrassa ja odota kärsivällisesti häntä: älä murehdi itsensä sen takia, joka menee tiensä eteen, sen miehen tähden, joka tuo jumalattomat välineet ohi.

15. Joh. 6:35:
35 Ja Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä: joka minun tyköni tulee, ei koskaan nälkää; eikä se, joka minua uskoo, ei koskaan jano.

16. Sananlaskut 13: 3:
3 Se, joka pitää suuhunsa, pitää elämänsä; mutta joka huulensa laajalle avautuu, se pitää hävitettämän.

17. Moos. 30:16:
16 Sillä kun minä käsken sinut tänä päivänä rakastaa Herraa, sinun Jumalaasi, kulkea hänen tiensä ja pitää hänen käskynsä, määräyksensä ja tuomionsa, jotta eläisit ja lisääntyisit. Herra, sinun Jumalasi, siunatkoon sinua maa, mihin menet hallussaan.

18. Psalmi 23: 6:
6 Totisesti, hyvyys ja armo seuraavat minua koko elämäni ajan; ja minä asun Herran huoneessa iankaikkisesti.

19. Kirkon kirkot 3: 1:
1 Jokaisella asialla on vuodenaika ja aika jokaiseen tarkoitukseen taivaan alla:

20. Hepr. 12: 14:
14 Seuraa rauhaa kaikkien ihmisten kanssa ja pyhyyttä, jota ilman kukaan ei näe Herraa:

21: Jaakob 3:13:
13 Kuka on viisas mies, jolla on keskuudessa tietämys? anna hänen osoittaa hyvästä keskustelusta hänen teoksensa viisaudella.

22. Sananlaskut 10: 17:
17 Hänellä on elämäntapa, joka noudattaa ohjeita; mutta se, joka kieltäytyy tekemästä virheen, tekee virheen.

23. Sananlaskut 19: 8:
8 Joka viisauden saa, rakastaa omaa sieluaan: ymmärrystä ylläpitävä löytää hyvän.

24. Gal. 2: 20:
20 Minua ristiinnaulitaan Kristuksen kanssa: siitä huolimatta elän; Mutta ei minä, vaan Kristus asuu minussa; ja sen elämän, joka nyt elän lihassa, elän Jumalan Pojan uskon kautta, joka rakasti minua ja antoi itsensä minulle.

23. Joh. 7:38:
38 Joka uskoo minuun, kuten kirjoitus on sanonut, hänen vatsastaan ​​virtaa elävän veden joet.

24. Matt. 16: 25:
25 Sillä jokainen pelastaa hänen henkensä, se menettää sen; ja joka ikinä menettää henkensä minun tähteni, se löytää sen.

25. Kirkon kirkot 7: 10:
10 Älä sano, miksi entiset päivät olivat parempia kuin nämä? sillä et tiedä viisaasti tästä.

26. Psalmi 37: 5-6:
5 Luo tietä Herralle; luota myös häneen; ja hänen on toteutettava se. 6 Ja hän tuo esiin sinun vanhurskautesi kuin valo ja sinun tuomio kuin keskipäivä.

27. Matt. 6: 34:
34 Siksi älä ajattele huomenna; sillä huomenna on ajateltava itsensä asioita. Päivään riittää sen paha.

28. 1 Joh. 4: 9:
9 Tässä ilmeni Jumalan rakkaus meitä kohtaan, koska Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan.

29. 1 Tim. 4: 12:
12 Älkää kenenkään halveksiko nuoruudestasi; mutta ole sinä esimerkki uskovista sanalla, keskusteluissa, rakkaudessa, hengessä, uskossa, puhtaudessa.

30. Filip. 2: 14-16:
12 Sentähden, rakkaani, kuten olette aina totelleet, ei vain minun läsnäoloni kanssa, vaan nyt paljon enemmän minun poissaolon jälkeen, harjoittakaa omaa pelastusta pelolla ja vapisemalla. 13 Sillä Jumala on se, joka toimii teissä niin tahdon mukaan kuin hyvänkin mielen mukaan. 14 Tee kaikki ilman nurinaa ja riitaa. 15 Jotta olisit syyttömät ja vaarattomat, Jumalan pojat, ilman nuhteita, keskellä vinoa ja perverssiä kansakuntaa, jonka keskuudessa sinä loistat kuin valot maailmassa; 16 Elämän sanan pitäminen; että voisin iloita Kristuksen päivästä, että en ole ajanyt turhaan, enkä turhaan työskennellyt.

31. 1 Kor. 15: 22:
22 Sillä niinkuin kaikki Aadamissa kuolevat, niin myös Kristuksessa kaikki elävät.

32. Psalmi 118: 24:
24 Tämä on päivä, jonka Herra on tehnyt; iloitsemme siitä ja olemme iloisia siitä.

33. Matt. 6: 25:
25 Sentähden minä sanon teille: Älkää ajatelko elämääsi, mitä syöt tai mitä juodat; eikä vielä kehollesi, mitä sinun pitää pistämään. Eikö elämä ole enemmän kuin lihaa ja ruumiin kuin vaatteita?

34. Jeremian 17: 9-10:
9 Sydän on petollinen ennen kaikkea ja epätoivoisesti jumalaton: kuka voi tietää sen? 10 Minä, Herra, etsin sydäntä, yritän ohjat, jopa jokaiselle antaakseni tiensä ja tekojensa hedelmien mukaan.

35. Luuk. 11:28:
28 Mutta hän sanoi: kyllä, siunattuja ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja pitävät sen.

36. 2 Tim. 3: 16-17:
16 Kaikki pyhät kirjoitukset on annettu Jumalan inspiroimana, ja ne ovat hyödyllisiä opille, nuhtelemiselle, oikaisemiselle ja vanhurskauden opettamiselle: 17 Jotta Jumalan mies olisi täydellinen, varustettu kaikille hyville teille.

37. Gal. 5: 25:
25 Jos elämme hengessä, kävelemme myös hengessä.

38. Joh. 14:6:
6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie, totuus ja elämä: kukaan ei tule Isän tykö, vaan minun kauttaani".

39. Sananlaskut 3: 1-2:
1 Poikani, älä unohda lakiani; mutta pidä sydämesi pitäkää käskyni: 2 Päivän, pitkän elämän ja rauhan pitää sinut lisäämän. 3 Älä armo ja totuus hylkää sinua; sido heidät niskaasi; kirjoita ne sydämesi pöydälle:

40. Matt. 16: 26:
26 Sillä mitä hyötyä on ihmiselle, jos hän saa koko maailman ja menettää oman sielunsa? tai mitä ihminen antaa vastineeksi sielulleen?

41. Psalmi 16: 11:
11 Sinä näytät minulle elämän tien; sinun ilmestyessäsi on ilon täyteys; oikealla kädelläsi on nautintoja ikuisesti.

42. Filip. 1: 21:
21 Sillä minusta on eläminen Kristus, ja kuolla on hyöty.

43. James 1: 12:
12 siunattu on kiusausta kestävä mies; sillä kun hänet koetellaan, hän saa elämän kruunun, jonka Herra on luvannut heille, jotka rakastavat häntä.

44. 1 Joh. 4: 15:
15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, Jumala asuu hänessä ja hän Jumalassa.

45. Sananlaskut 13: 12:
12 Viivästynyt toivo tekee sydämen sairaudeksi. Mutta kun halu tulee, se on elämän puu.

50. Roomalaisille 14:8:
8 Sillä jos elämme, elämme Herralle; ja jos me kuolemme, me kuolemme Herran edessä: elämmekö siis vai kuolemme, olemme Herran omia.

46. Matt. 5: 14:
14 Te olette maailman valo. Kaupunkia, joka on asetettu mäkelle, ei voida piilottaa.

47. 1 Kor. 6: 19-20:
19 mitä? ettekö tiedä, että ruumiinne on teissä olevan Pyhän Hengen temppeli, joka teillä on Jumalasta, ettekä ole omiasi? 20 Sillä teitä ostetaan hinnalla. Sentähden kunnioittakaat Jumalaa ruumiissasi ja hengessäsi, jotka ovat Jumalaa.

48. Sananlaskut 10: 9:
9 Se, joka kävelee oikein, kävelee varmasti. Mutta joka vääristää tiensä, se tunnetaan.

49. Ilmestyskirjan 3:19:
19 Niin monta kuin minä rakastan, nuhtelen ja kuritan: olkaa siis innokkaita ja parantukaat.

50. Kirkon kirkko 7:14:
14 Hyvinvointipäivänä olkoon iloinen, mutta vastoinkäymisten päivänä ota huomioon: Jumala on myös asettanut toisensa toisiaan vastaan, jotta ihminen ei löytäisi mitään hänen jälkeensä.

Mainokset

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Anna nimesi tähän